چرا نمایشگاه بوشهر

بوشهر پایلوت شهر هوشمند کشور

      به منظور توسعه و تسهیل در اجرای برنامه‌های علمی و فناورانه با بهره‌برداری از تکنولوژی و تجهیزات نوین و پیشرفته، مناطق ویژه علم و فناوری در استان‌های بوشهر، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، یزد و اصفهان مصوب شد. در همین راستا و با عنایت به اهمیت موضوع شهرهای هوشمند و لزوم توجه به این پدیده نوظهور فناورانه در ایران، در سال 1396 پروژه پایلوت شهر هوشمند برای این پنج منطقه ویژه تعریف و موسسه فناوری اتریش (AIT) به عنوان مشاور از طرف شورای عالی عتف به این پنج منطقه برای همکاری معرفی گردید.

      این موسسه در ابتدای سال 1396 بازدیدی از مناطق ویژه علم و فناوری از جمله بوشهر داشته و متقابلاً کارگاهی در وین برای گروهی از متخصصان شهر بوشهر در همان سال برگزار گردید. در پی این تعاملات و آمادگی بیشتر بوشهر نسبت به سایر مناطق ویژه علم و فناوری، نهایتاً بوشهر به عنوان اولین پروژه پایلوت شهر هوشمند انتخاب گردید.

دستاوردهای این پروژه عبارتند از: 

  • طرح جامع شهر هوشمند بوشهر با نگاهی یکپارچه به توسعه شهری
  • طرح‌ها و پروژه‌های هوشمندسازی شهر بوشهر
  • طراحی پایلوت شهر هوشمند برای برخی کاربردها و مناطق شهر بوشهر
  • نقشه راه پیاده‌سازی و توسعه کاربردهای شهر هوشمند
  • ایجاد تعامل سازنده و هم‌افزایی بین تمامی ذی‌نفعان شهر هوشمند

      این پروژه با پیگیری استانداری بوشهر و با همکاری مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) و کلیه دستگاه‌های علمی، اجرایی و عمومی استان از جمله شهرداری، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، دانشگاه خلیج فارس، پارک علم و فناوری خلیج فارس و دیگر ذینفعان شهر هوشمند در بوشهر پس از تعریف ابعاد و دامنه پروژه، با برگزاری نخستین کارگاه طراحی در اردیبهشت‌ماه 1398، به عنوان اولین شهر هوشمند در ایران، رسماً کلید خورد.